Bloedmonsters word deur beide algemene praktisyns en spesialiste na die kliniese laboratorium verwys, met die doel om moontlike monoklonale proteine in serum aan te toon. Monoklonale bande word dikwels  erapporteer maar na 'n volledige uitwerk van die pasiënt word daar nie voldoen aan die kriteria vir meervoudige miëloom nie. Monoklonale proteine in serum kan die gevolg wees van verskeie siektetoestande, insluitend meervoudige miëloom (MM), monoklonale gammopatie van onbepaalde betekenis (MGUS), smeulende meervoudige miëloom (SMM), Waldenstrom se makroglobulinemie, amiloiedose, swaarketting siekte, solitêre plasmasitoom, B-sel limfoom en B-sel leukemie. 

Contact author