1. Clostridium difficile laboratory diagnostics – update and implications of testing

  C. difficile associated diarrhoea (CDAD) remains a problematic infection typically associated with hospitalization and prior antimicrobial use. The global epidemiology of CDAD is a changing landscape and is complicated by issues surrounding accurate diagnosis . There are many diagnostic assays available ranging from enzyme immunoassays (EIA) to nucleic acid amplification tests (NAAT), however the gold standard tests (cell cytotoxin assay and cytotoxigenic culture) for diagnosis are rarely utilized due to the complex nature and prolonged turnaround times of these assays.

 2. MGUS, SMOULDERING MULTIPLE MYELOMA AND PROGRESSION TO MULTIPLE MYELOMA

  Blood samples are referred to the clinical laboratory by general practitioners and specialists alike, with the purpose of identifying possible monoclonal proteins in the serum sample. Often monoclonal bands are reported, but, after a full work-up patients do not fulfil the criteria of multiple myeloma.

 3. MGUS, SMEULENDE MEERVOUDIGE MIëLOOM EN PROGRESSIE NA MEERVOUDIGE MIëLOOM

  Bloedmonsters word deur beide algemene praktisyns en spesialiste na die kliniese laboratorium verwys, met die doel om moontlike monoklonale proteine in serum aan te toon. Monoklonale bande word dikwels  erapporteer maar na 'n volledige uitwerk van die pasiënt word daar nie voldoen aan die kriteria vir meervoudige miëloom nie.

 4. Die waarde van bepaling van Minimum Inhibitoriese Konsentrasie (MIK) Bepalings in Mikrobiologiese Sensitiwiteitstoetsing - Dr Warren Lowman

  Tradisionele rapportering van antimikrobiese sensitiwiteitstoetse (AST) aan klinici was basseer op die kliniese interpretasie afsnypunte van die organisme en die betrokke antibiotika en dit was in die vorm van S = sensitief, I = intermedier, R = resistant (weerstandig).

 5. The value of the MIC in microbiological antimicrobial susceptibility testing - Dr Warren Lowman

  Traditionally reporting of antimicrobial susceptibility testing (AST) results to clinicians has been in the form of clinical interpretive breakpoints i.e. S = susceptible, I = intermediate, R = resistant.

 6. Die geheime van die Tromboelastogram ontrafel - Dr L. Marcus

  Tromboelastografie (TEG) is 'n baie nuttige metode wat gebruik kan word in die hantering van pasiënte met stollingsprobleme. TEG is deur Prof.

 7. Demystifying the Thromboelastogram - Dr L. Marcus

  Thromboelastography (TEG) is a very useful method that assists in the management of coagulation problems. TEG was developed by Prof. Helmut Hartert in Germany in the 1940s but it has really made its mark in clinical practice in the last 20 years as a result of computerization developments.

 8. Sequential Organ Failure Assessment (SOFA SCORE): Prediction of outcome in critically ill patients

  Various scoring systems have been developed since 1981 to be used in critically ill patients, and can broadly be categorized in two groups: those used to assess severity of illness and predict outcome and those assessing the presence and severity of organ dysfunction. Scoring systems which assess disease severity on admission are used to predict outcome, include the Acute Physiology and

 9. Vermaak and Partners Protocol for Dealing with Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae

  The threat of multidrug resistant micro-organisms (MDR) is a constant one. Early recognition and prevention of horizontal transmission remains the cornerstone in the management of this threat. This threat has been magnified by the rise in carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE), specifically carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE), which compromises the ability to treat serious infections caused by these micro-organisms.

 10. Die Toepassing van Massaspektrometrie in Diagnostiese Mikrobiologie: 'n Belangrike Deurbraak en Rewolusie in Tegnologie

  Sonder aanhoudende groei en vooruitgang sal begrippe soos verbetering, bereiking van ideale en sukses nie moontlik wees nie. Kliniese mikrobiologie is histories 'n konserwatiewe laboratorium bedryf waar basiese tegnologie wat reeds in die 19e eeu in gebruik geneem is, in wese grootliks onveranderd gebly het. Hoë- tegnologie massa spektrometrie (MS) het dit nou verander. Binne die bestek van enkele jare het die toepassing daarvan in mikrobiologiese diagnostiek gelei tot die mees innoverende metode vir die vinnige en onbetwisbare identifikasie van bakteriële spesies wat nou wêreldwyd deur kliniese mikrobiologie laboratoria aangegryp word. Ons beskou onsself as bevoorreg om die eerste patologie laboratorium in Gauteng te wees om hierdie benadering te implementeer tot voordeel van kwaliteit, omdraaityd en koste doetreffendheid wat tot voordeel van beide pasiënt en gesondheidswerker sal strek.

Pages